استخدامی - 1402/01/21


لطفا موارد زیر را مطالعه نمائید
  1. هر متقاضی تنها یکبار می تواند ثبت نام کند. همچنین اطلاعات وارد شده پس از ثبت برای کاربر قابل مشاهده یا ویرایش نمی باشد بنابراین در ثبت اطلاعات دقت لازم بعمل آید.
  2. مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده به عهده متقاضیان استخدام می باشد و این اطلاعات ملاک تصمیم گیری و راستی آزمایی می باشد. در صورتی که اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام اولیه با واقعیت مغايرتي داشته باشد حتی در صورت پذیرفته شدن، از ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه همكاري ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
  3. درج تقاضای استخدام یا شرکت در آزمون به هیچ وجه تعهدی جهت استخدام برای این شرکت ایجاد نمی کند.
  4. چگونگی دعوت جهت آزمون یا مصاحبه براساس اولویتهای مورد نیاز از طریق تلفن یا پیامک به اطلاع خواهد رسید . لذا از متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن ثابت و همراه دقت لازم بعمل آورده و از برقراری هر گونه تماس تلفنی با کارخانه و یا مراجعه حضوری جدا خوداری به عمل آید.
  5. محل سکونت داوطلبان جهت امکان سرویس‌ دهی صرفا حومه کارخانه شامل مناطق مبارکه، زیباشهر، مجلسی، اصفهان(سرویس دهی از ترمینال صفه)، بهارستان و سپاهان شهر می باشد.
موارد فوق را مطالعه کردم و موافق هستم - ثبت نام